(ENg-PL) Arrival of the New Year / Przybycie Nowego Roku

in Polish HIVE6 months ago

photo612.jpg
ENG.
New Year has come and snow has disappeared.
The life looks like a spring.
Behind the window of my room the air is breathing with humidity.
The vehicles are sleepy.
People inside their homes feel taste of the first day of the New Year.
The mood is longing for the real winter.
But heart is waiting for the warmth of sunshine
and the time of blooming flowers.
Igor Marynowski: poetry and photogrpahy

PL.
Nadszedł Nowy Rok i śnieg zniknął.
Życie wygląda jak wiosna.
Za oknem mojego pokoju powietrze oddycha wilgocią.
Pojazdy są senne.
Ludzie w swoich domach czują smak pierwszego dnia Nowego Roku.
Nastrój tęskni za prawdziwą zimą.
Ale serce czeka na ciepło słońca
i czas kwitnienia kwiatów.
Igor Marynowski: poezja i zdjęcie