(ENG-PL) Know Dangers of Your Life / Poznaj Niebezpieczeństwa Swojego Życia

in Qurator4 months ago

archer444.jpg
ENG.
Know where you can expect the danger.
Know what can bring you real harm.
Sometimes threats are not before you but inside deep layers of your consciousness.
Sometimes your own habits and attitudes are your worst enemies.
Try to see difference between something that is destructive for you and beneficial.
Try to live healthy life and success can visit you one day.
Igor Marynowski: text and painting

PL
Dowiedz się, gdzie możesz spodziewać się niebezpieczeństwa.
Dowiedz się, co może przynieść ci prawdziwą krzywdę.
Czasami zagrożenia nie są przed nami, ale wewnątrz głębokich warstw naszej świadomości.
Czasami twój własny styl życia jest twoim najgorszym wrogiem.
Spróbuj dostrzec różnicę między czymś, co jest dla ciebie destrukcyjne i korzystne.
Staraj się żyć zdrowym życiem, a sukces może cię kiedyś odwiedzić.
Igor Marynowski: tekst i malarstwo